Portfolio > The Sorrowful Mystery

Free hand machine embroidery on cloth

Sagrado Corazon
Sagrado Corazon
textile
5"
2008