Portfolio > Banners

Free-motion Embroidery & Applique on Satin

Riccardo Peschiaroli
Higher Ground Tattoo
Rome, Italy
Riccardo Peschiaroli
Higher Ground Tattoo
Rome, Italy
3' x 4.5'
2015